måndag 27 mars 2017

Åtgärdspaket 2 för livsmedelsstrategin


"Vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor 

Det är viktigt att resultaten av tillgänglig vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet från djurhållning beaktas i djurskyddsarbetet. Därför ger regeringen SLU i uppdrag att inrätta ett vetenskapligt råd som ska sammanställa forskning inom djurskyddsområdet på uppdrag av t.ex. Jordbruksverket. Det säkerställer att Jordbruksverket får en mer uppdaterad bild baserat på aktuell forskning som underlag i arbetet med föreskrifter.
Uppdraget löper på tre år och får totalt 4 miljoner kronor för genomförandet. "

Senaste aktiviteten från regeringen, med mera.

http://www.regeringen.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar