måndag 1 februari 2016

Blogg att rekommendera

Tyvärr tycks demokratin vara hotad på allvar i Sverige.
Den som kan sin svenska moderna historia inom jordbruket vet att det korporativa Sverige blev till genom ett riksdagsbeslut den 10 juni 1932.
Det var då som En organisation fick lagligt monopol på alla jordbrukspolitiska förhandlingar.
Den organisationen är nuvarande LRF.
Det var en borgerlig regering som genomförde denna fascistiska nyordning.
Socialdemokraterna protesterade högljutt, men insåg också att de kunde utnyttja samma politiska åtgärd för att gynna de fackföreningar som var knutna till dem, alltså LO-kollektivet.
Och så blev det.
De båda blocken i svensk politik hade i fascistisk anda kommit överens om framtiden.
Hela denna demokratiska katastrof upphörde för jordbrukets del först med avregleringen av jordbruket i början av 1990- talet. Samma gäller tydligen för LO- kollektivet.

Idag har 1930 - talet blivit aktuellt igen.
Decemberöverenskommelsen påminner starkt om de politiska tagen från början av 1930 - talet.
Demokratin är hotad. Åter!
Och steg för steg införs åtgärder som snart övertrumfar 1930- talet.
Total censur på fria medier. (För ingen inbillar väl sig längre att gammelmedia är fri media?)
Första stegen är tagna med DÖ och sedan är det bara att "jobba vidare" i det tysta.
Ingen opposition finnes längre.
http://ledarsidorna.se/2016/02/nagon-bor-finnas-men-var/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar